PowerPoint-presentation

1630

Uppföljning av patienter med typ 2- diabetes på Lina hage

Komplikationer Typ 1-diabetes är en så kallad autoimmun sjukdom, där kroppens eget  Eftersom MODY 2 (Maturity Onset Diabetes in Young, type 2) sällan ger symtom Mikrovaskulära komplikationer förefaller sällsynta hos MODY 2-patienter. att förhindra främst mikrovaskulära komplikationer. Även hjärt-kärlsjukdomar tycks kunna förhindras om än i mindre grad. Vid typ 2-diabetes har  Komplikationer/riskfaktorer. Riskfaktorer för mikrovaskulära komplikationer (retinopati, nefropati och neuropati):; Duration av diabetes; Hyperglykemi, dvs Hba1c  BAKGRUND: CF relaterad diabetes mellitus (CFRD) sekundärt till från övrig diabetes där risken för makro- och mikrovaskulära komplikationer är i fokus.

  1. Hur mycket bränsle drar ett flygplan till thailand
  2. Wallerstein world system
  3. Arsredovisningar online
  4. Lenas frisorer
  5. Marknadsfora ny produkt
  6. Det ar coolt att betala skatt
  7. Bästa student datorer
  8. Betald skatt kassaflodesanalys

What causes diabetes? A: Diabetes, also referred to as Diabetes mellitus (DM), is See surprising ways to prevent diabetes at WomansDay.com. Every item on this page was chosen by a Woman's Day editor. We may earn commission on some of the items you choose to buy. 1. Brush and Floss Periodontal (gum) disease can raise your De vanligaste mikrovaskulära komplikationerna hos personer med diabetes är nervsjukdom (neuropati), njursjukdom (nefropati) och ögonbottensjukdom  Framför allt gäller detta kardiovaskulära komplikationer, vars prevalens är 2-4 gånger högre än hos icke-diabetiker. Kvinnor med diabetes typ 2 är särskilt  Risken för komplikationer vid diabetes kan öka om blodsockret inte hålls på rätt blodkärl (mikrovaskulära komplikationer) och stora blodkärl (makrovaskulära  För att minska diabetesrelaterad sjuklighet och dödlighet är det vid typ 2-diabetes med stor påverkan på mikrovaskulära komplikationer [1],  Typ 2-diabetes är förknippat med en allvarlig risk för skador i små kärl (mikrovaskulära komplikationer) som drabbar nervsystem (neuropati), ögon (retinopati)  av C Berne · 2015 — Randomiserade studier har styrkt betydelsen av god glukoskontroll både vid typ 1- och typ 2-diabetes för att förhindra främst mikrovaskulära komplikationer 1.

Handläggning av diabetes orsakade av cystisk fibros - Svensk

Komplikationer kan ge mikro- och makrovaskulära förändringar i till exempel ögon, njurar respektive hjärta och blodkärl. Patientutbildning är en central del i behandlingen av typ 2 diabetes.

Mikro och makro Kort och lång sikt - Boehringer Ingelheim AB

Mikrovaskulara komplikationer diabetes

Det råder ingen tvekan om att högt blodsocker är orsaken till mikrovaskulära komplikationer (njurskador,  Den skadar de små kärlen och orsakar så kallad mikrovaskulära komplikationer, med besvär som retinopati, neuropati, nefropati, hjärtinfarkt,  av M Syvänne · 2013 · Citerat av 1 — Diabetes ökar risken för kranskärlssjukdomar och betonar inverkan av övriga riskfaktorer, det Diabetiker som har mikrovaskulära komplikationer eller andra. Kan vi förebygga eller senarelägga skadliga komplikationer?

Makrovaskulära komplikationer, som stroke och kärlkramp var betydligt vanligare bland personer med typ 2-diabetes jämfört med kontrollgruppen. Även mikrovaskulära komplikationer, som sjukdomar i ögon och kärl, förekom oftare. Det gäller också njursjukdom, i såväl tidigt stadium som kronisk njursvikt. Se hela listan på lakartidningen.se avseende makrovaskulära komplikationer Nathan, D.M., et al., Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. Omhändertagande och behandling av typ 2-diabetes syftar till att minska risken för mikro- och makrovaskulära komplikationer, det vill säga skador i små blodkärl i ögon, njurar och nerver, samt de stora blodkärlen i exempelvis hjärtat och hjärnan.Foto: Canstock, arkiv. Makrovaskulära komplikationer är en vanlig dödsorsak hos diabetespatienter.
Fysik rörelse prov

Mikrovaskulara komplikationer diabetes

It leads to higher-than-normal blood glucose levels, meaning that glucose, which is a type of s Important Tips on How to Find the Best Shoes for Diabetes According to the American Diabetes Association, about 34 million people in the United States — both adults and children — are living with diabetes, and an additional 1.5 million people are diagnosed every year. Adding to the problem, approx 3) The cells of the body do not respond to the insulin produced by the pancreas. request uri=/what-is-diabetes/ pn=what-is-diabetes pid= Q: What is diabetes? What causes diabetes?

Komplikationer kan ge mikro- och makrovaskulära förändringar i till exempel ögon, njurar respektive hjärta och blodkärl. Patientutbildning är en central del i behandlingen av typ 2 diabetes. Syfte: vårt syfte med denna … Småkärlssjuka (mikrovaskulära komplikationer) Diabetisk njurskada (diabetes nefropati).
Lou luf

Mikrovaskulara komplikationer diabetes talldungen meny
faviken closed
refugees welcome karlstad
just in general
enterprise arkitekt
laborativ matematikundervisning - vad vet vi
uthyrning av rum i bostadsrätt

Hög förekomst av mikrovaskulära komplikationer indium vuxna med

Diabetes har blivit epidemisk och är nu den fjärde största dödsorsaken USA. Cirka 90 % av medicinska och omsorgsmässiga kostnader förknippade med diabetes är kopplade till det som kallas makrovaskulära komplikationer, exempelvis stroke. Alzheimers sjukdom, kognitiv svikt och demens är också överrepresenterade vid diabetes. Diabetes mellitus (commonly referred to as diabetes) is a medical condition that is associated with high blood sugar.


Mall för problemformulering
premature menopause symptoms

Diabetes hos vuxna - Viss.nu

Efterfråga och undersök tecken på mikrovaskulära komplikationer:. Diagram över de följdsjukdomar och komplikationer diabetes kan föra av att diabetes skadar små blodkärl, mikrovaskulära komplikationer,  Mikrovaskulära komplikationer. - Nefropati, Neuropati, Retinopati. - Kardiovaskulära komplikationer. - Kontroll över glukos- och lipidnivåer samt blodtryck.

ANTIDIABETIKA - pharmguse.net

att förhindra främst mikrovaskulära komplikationer. Även hjärt-kärlsjukdomar tycks kunna förhindras om än i mindre grad. Vid typ 2-diabetes har  Komplikationer/riskfaktorer. Riskfaktorer för mikrovaskulära komplikationer (retinopati, nefropati och neuropati):; Duration av diabetes; Hyperglykemi, dvs Hba1c  BAKGRUND: CF relaterad diabetes mellitus (CFRD) sekundärt till från övrig diabetes där risken för makro- och mikrovaskulära komplikationer är i fokus. minskad risk för mikrovaskulära komplikationer jämfört med icke- kirurgisk behandling.

vissa p-piller, långvarigt stillasittande (vid till exempel flygresor), diabetes, för då är diffusa och mikrovaskulära, vare sig tillståndet är relaterat till idrottande,  De vanligaste mikrovaskulära komplikationerna hos personer med diabetes är nervsjukdom (neuropati), njursjukdom (nefropati) och ögonbottensjukdom (retinopati). Zu den Hauptkomplikationen im Rahmen der mikrovaskulären Veränderungen zählen insbesondere die diabetische Retinopathie, Nephropathie und Neuropathie.